SKANDIX® logo


SKANDIX® webshop

SKANDIX® @facebook
SKANDIX® @Twitter
SKANDIX® @YouTube

SKANDIX® - Your quality choice in parts for Swedish cars

Your quality choice in parts for swedish cars

Tận dụng nhiều năm kinh nghiệm

Chuyên gia
về dòng xe b
Volvo và
Saab
-

Từ năm
1994
-

Cổ điển và
hiện đại
-

Nhà cung cấp
sản xuất thiết
bị gốc (OEM)
-

Tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm

Hơn
40 000 mặt hàng
sẵn có
-

97%
sẵn có
-

Sự lựa chọn
đa dạng
-

Dịch vụ vận chuyển giao hàng nhanh và uy tín

Giao hàng
toàn cầu
-

Nhiều sự lựa
chọn giữa các
đối tác hậu
cần khác nhau
-

Giao hàng
nhanh mỗi ngày
-